Vznik města České Velenice

Vznik města České Velenice souvisí s vybudováním dráhy Františka Josefa. Na území tehdejší obce Böhmzeile (Česká Cejle) na levém břehu Lužnice, tzv. Hoffeldern (Dvorských polích), nestál žádný dům, ale malá polní cihelna a bažantnice. Nejbližší budovou byl osamělý panský statek Vlčí dvůr, vzdálený 800 metrů. Nejbližší domy v Böhmzeile byly odtud vzdáleny jeden kilometr, do Wielandsu to bylo dva kilometry daleko.
Budovatelé dráhy hledali levný pozemek a našli ho na tomto území; byl to široko daleko nezastavěný prostor a zároveň nabízel možnost kdykoli rozšířit nádraží podle požadavků dopravy.
Nádraží bylo vybudováno v letech 1868-1870.

Gmünd III

Pro početné zaměstnance dráhy chybělo ubytování. Každý den rostl počet lidí, kteří přímo na dráze nebo v jejím provozu hledali obživu: obchodníci a podomní obchodníci, řemeslníci, námezdní dělníci.
Obce Böhmzeile a Wielands byly sice doosidlovány, především na jejich rozhraní západně od nádraží, ale to zdaleka nestačilo, nadále převládal nedostatek bytů.
A právě pozemky mezi nádražím a obcí Böhmzeile, nejvhodnější k stavebnímu využití, ležely dlouho ladem, protože jejich majitel arcivévoda Sigismund jejich zastavění dlouho odmítal.
Od roku 1896 se situace začala zásadním způsobem měnit, majitel pozemků nechal vybudovat parní cihelnu a dal souhlas s parcelací Dvorských polí. 100 jiter pozemkové plochy (57,54 hektarů) bylo rozděleno do stavebních celků a ty pak do stavebních parcel a dále zde bylo vytvořeno osm dvanáct metrů širokých hlavních ulic, vedoucích souběžně s železniční tratí, a pět deset metrů širokých příčných ulic.
Před odevzdáním jednotlivých stavebních parcel vyslovila c. k. státní dráha přání, aby kvůli rozšíření prostoru nádraží nebyla první řada stavebních komplexů ještě prodávána. Budování přípojných tratí už bylo v jednání a spolu s ním tahle otázka pozemků byla zřejmě důvodem k tomu, že výstavba dráhy byla tak rychle zahájena.
Stavební boom začal. Vznikaly obchody, většinou jednopatrové, a obytné domy se zahradami. C. k. státní dráha vybudovala ze tří jednopatrových dvojdomků, vybavených předzahrádkami, a velkého parku Jubilejní kolonii císaře Františka Josefa pro dělnické rodiny (1899). Poté vznikly obchody a obytné domy Nedbal, Schagginger, Dienstl, Eglert, Liebl, Schwarz a dvoupatrový hotel Huber. Do roku 1904 vzniklo 125 novostaveb.
Roku 1909 byla postavena budova nového (dnešního) nádraží.
Sloučení nové kolonie s městem Gmünd se neustále přibližovalo. První světová válka – jako každá válka –způsobila utrpení a hrůzu a přivedla Rakousko-uherskou monarchii k zániku. Podle mírové smlouvy ze Saint-Germain (10. září 1919) musely být i současné České Velenice odstoupeny nově vzniklému Československu.
To byl zároveň začátek nového města.

Od: Frederick Dwirka, město Gmünd v Dolním Rakousku -
Příspěvek na historické místo zprávy, 1905


 

 

Designet, 2015

Impressum & Datenschutz