Na dohled rok 1948

Podle představ většiny českého národa nechtělo být Československo po 2. světové válce kopií 1. republiky.
Celá republika vyhlašovala: Jednotu a rovnost!
Pozemková reforma a zestátnění velkých podniků v roce 1945 měly hned od počátku odstranit nejnápadnější rozdíly mezi lidmi a posílit státní moc. V prvních poválečných letech to zdánlivě vytvořilo dobré podmínky k rozvoji menších soukromých podniků. V roce 1946 bylo v Českých Velenicích kolem 80 prosperujících živností. I když polní hospodářství nehrálo v Českých Velenicích nijak podstatnou roli, můžeme ještě dnes vidět na okraji města několik hospodářských budov. Původními majiteli byli čeští a rakouští sedláci. Měli majetek i v České Cejli a Josefsku.

Tady kronika končí.

40 let trvající výstavbu socialismu v Českých Velenicích dokumentují lépe zkušenosti obyvatel.

Sestaveno z podkladů: Z historie našeho města
vydání z let 2002 a 2003
Fotografie Jiří Kubát


 

 

Designet, 2015

Impressum & Datenschutz