Vzniká nové město

I když byla státní smlouva uzavřena již v září 1919, začalo vlastní obsazování až 31. července 1920. Delimitační skupina neměla při stanovování budoucích hranic lehkou práci. Panující popudlivá atmosféra vyvolaná vinou událostí z posledních let dávala záminku k provokacím a násilným konfliktům.
Proto proběhlo obsazení (české části) města ve 3 etapách: Nejprve byla obsazena celá obec Unter-Wielands (Dolní Velenice) až k Lužnici a obci Josefschlag (Josefsko), kromě císařského majetku – Vlčího dvora. Nádraží, železniční dílny a Nádražní ulice byly obsazeny ve směru od obce Böhmzeile (Česká Cejle).

Foto: Cmunt 1920, pohled na Unterwielands
První dům vlevo dnes pekárna

Ve druhé etapě pak byla vedena hranice přes zbytek území Böhmzeile podél Lužnice a gmündského  zámeckého parku šikmo k dosavadní celnici a odtud Hraniční ulicí lesem k Fischbachu (potoku Rybná).
Ve třetí etapě byly od obce Unter-Wielands zakoupeny polnosti v okolí dnešního hřbitova a spojeny s budoucími Českými Velenicemi.
Toto město vzniklo prakticky spojením částí obcí Unterwielands, Böhmzeil a Josefschlag.
Několik čísel:
Unter-Wielands zaujímalo rozlohu 12,84 km2, Českým Velenicím bylo z ní odstoupeno 6,56 km2.
Böhmzeile a Josefschlag měly dohromady 6,16 km2, k ČSR bylo připojeno 5,5 km2.
Nově vzniklá obec zaujímala 12,16 km2 a měla v roce1921 4750 obyvatel. Ode dne jejího připojení k byla nazývána Cmunt v Čechách, později Český Cmunt. Tahle urbanistická jednotka se ale ještě nestala městem.
Město vzniklo až na základě výnosu ministerstva vnitra z 1. prosince 1922. Byla pro ně navrhována různá jména, např. Česká nebo Masarykova Weitra či Masarykovo. Výsledek, jméno České Velenice, vzniklo složením původních místních jmen Dolní Velenice a Česká Cejle. 

 

Designet, 2015

Impressum & Datenschutz