První republika

Im V květnu 1923 se konaly první volby obecních zastupitelů. Asi 3000 obyvatel rozhodlo svými hlasy o 30 členech obecního zastupitelstva, mezi nimi o 30 radních. Jako první starosta Českých Velenic byl zvolen poštovní úředník a válečný legionář Bohumil Ticháček (jeho syn, který se zde narodil v roce 1924, se stal významným českým vědcem). Již v listopadu 1924 nastoupil jako starosta ředitel školy Josef Keš; jako starosta obce byl v úřadu až do května 1938. Radnice byla v té době umístěna převážně v budově školy č. 88 ve Vitorazské ulici. V roce 1931 koupil pan Kysela dům č. 217 (dříve hotel U Města Vídně majitele Zechmanna) a přestavěl ho.
Během dvaceti let mezi oběma světovými válkami se nově vzniklé město velmi rychle rozvíjelo. Železniční dílny byly rozšířeny a zmodernizovány – s tím byla spojena výstavba obytných domů pro jejich zaměstnance.


Foto: Hotel Bahnhof (Huber) 1916
Zničen během bombardování

Tak vznikla nová část města s 90 rodinnými domky, hlavně v ulicích Komenského, Masarykově, B. Němcové a Družstevní. Řada státních zaměstnanců dostala byty v pěti nových tříposchoďových domech – tzv. „Parlamentu“ a „Senátu“.
Rozmach vykazovalo také soukromé podnikání. Mathias Dryje založil cihlářskou huť a cementárnu, Willam Prym začal vyrábět nitěné knoflíky, Jan Lexa byl činný jako výrobce pilníků a Fortunát Pták provozoval mechanickou dílnu s opravnou jízdních kol. Známá byla také strojní a instalatérská dílna Drnek a nábytkářská dílna Kotal. Bylo by možné jmenovat další podniky (firmy), které nabízely obyvatelům nejrůznější technické služby. Velká konkurence panovala mezi restauracemi. Za první republiky tu bylo víc než dvacet kaváren, hostinců a hotelů.
O zdraví obyvatel se starali tři lékaři a dva zubní lékaři. V domě č. 394 se dokonce nacházela epidemická nemocnice (Josefsko).
Ne všichni obyvatelé si však tyto služby mohli dovolit. Přestože Železniční dílny expandovaly a drobné podniky nabízely pracovní příležitosti, bydlelo ve městě hodně nezaměstnaných a velmi chudých lidí, pro které sbíraly dobročinné organizace potraviny, ošacení i peníze; i vedení města pro ně nacházelo „nouzové práce“ na budovách a zařízeních v majetku obce.
Důkazem pro tehdejší hospodářský rozvoj města bylo uspořádání „Zemské výstavy jihočeského Vitorazska“ v červenci 1927. Hlavní výstavní plocha o velikosti 32.000 m2 se nacházela u nádraží.Hospodářská užitková zvířata se předváděla ve Vlčím dvoře (č. 357). Další expozitury se nacházely v budově školy č. 325 a na městském úřadě č. 88. Četní prominentní politici tehdejší ČSR tuto výstavu navštívili, mezi nimi i prezident republiky dr. Edvard Beneš, V roce 1937 mu bylo propůjčeno čestné občanství Českých Velenic.


 

 

Designet, 2015

Impressum & Datenschutz